हाल यो वेवसाइट निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
Government of Nepal Logo

व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन:विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

सानोगौचरन, काठमाडौँ

Nepal Flag - FSCMO

अति विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरु सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानन्यायाधीसज्यू, सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यू, माननीय उपसभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरुको सरकारी निवासको आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै सिंहदरबार सचिवालय लगायत काठमाण्डौ उपत्येका भित्रका राष्ट्रिय महत्त्वका भवनहरु, मन्त्रालय, विभाग अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय भवनहरु  निर्माण, पुनःनिर्माण, मर्मत/संभार गर्ने कार्यहरु यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन्।