हाल यो वेवसाइट निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
Government of Nepal Logo

व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन:विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

सानोगौचरन, काठमाडौँ

Nepal Flag - FSCMO

कुमार प्रसाद घिमिरे

  • कुमार प्रसाद घिमिरे

कुमार प्रसाद घिमिरे


कुमार प्रसाद घिमिरे
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
श्रेणी सु.ई (रा.प.प्र.प्रा./वि.एण्ड.आर)
इमेल kpg66@hotmail.com
बहाल मिति २०७६ कार्तिक २७