हाल यो वेवसाइट निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
Government of Nepal Logo

व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन:विकास, समृद्धि र सुशासन

नेपाल सरकार
शहरी विकास मन्त्रालय

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय

सानोगौचरन, काठमाडौँ

Nepal Flag - FSCMO

सचिन्द्र कुमार देव

  • सचिन्द्र कुमार देव

सचिन्द्र कुमार देव


सचिन्द्र कुमार देव
सि . डि. ई

सूचना अधिकारी
पद सि . डि. ई
श्रेणी सि.डि.ई (रा.प.द्वि.प्रा./वि.एण्ड.आर)
इमेल deosachindra@yahoo.com
सम्पर्क 9841360733
बहाल मिति २०७६ कार्तिक २९